ACTE NECESARE AUTOTURISME / TIRURI (PERSOANE FIZICE)

CARTEA DE IDENTIFICARE A AUTOVEHICULULUI

COPIE BULETIN

CERTIFICAT FISCAL

TALON

ACTE NECESARE AUTOTURISME / TIRURI (PERSOANE JURIDICE)

CARTEA DE IDENTIFICARE A AUTOVEHICULULUI

COPIE BULETIN

CERTIFICAT FISCAL

TALON

COPIE CUI FIRMA

STAMPILA

HOTARARE AGA (DACA ESTE CAZUL)

ACTE NECESARE UTILAJE

………..